مجوز و تقدیر نامه ها

 

شرکت آریا پلاست زنده رود:

بـا هـــــــدف طراحـــی وتولیـــد انـــواع دریـچـــه های تنظیــــم هـــوا در خـدمــت صنــــعت ساخـتمـان و تاسیسات این مرز وبـوم می باشــد.

تــولیــدات ایـن مجـموعـه با کاربردهـای متفاوت است، که همگی با رعایـت کلیه اصول فنی وبا استانـــداردهـای بین المللی زیرنــظـــرکارشناسـان مرتبــط با این رشتـــه تولیــدو عرضـه میگــــــردد.

از ویژگی های بارز این کارخانه طـراحـی و ابـتـــکار طرح های منحصـــر به فرد می باشـــــد   کـه  همـــگی مــورد تایید متـخصصیـن و مهندسیـن تاسیـسات می باشد.

و اینـک کــــارخانــه آریا پلاست زنده رود با هدف افزایش میـزان تولید محصولات خود و دستیابی هر چه بیشتر به بازارهای خارجی

از این رو این کارخانه آمادگی خود را جهت تولید انبوه و یا محدود کلیه  دریچه های تنظیم هوا مورد نیاز در تاسیسـات صنعتــی و ساختمانـــی با  طرح های ابداعی و سفارشی برای منظور های خاص اعلام می دارد.

امید است از این طریق گامی هر چند کوچک در جهت اعتـــلای صنعـــت ساختمان و تاسیسات برداشته شده باشد.

نام اسلایدر